Več o svoji metodi lahko najbolje razloži avtorica metode Andreja Semolič, zato predlagam, da si ogledate njeno stran na Facebooku. Prispevke o teoriji koncepta in članke lahko najdete na pedokinetika.com.

Jaz pa bom pojasnil to, kar se mi zdi pomembno po večletnem študiju. Pedokinetika ni vadba v smislu večkratnega ponavljanja enega giba, da bi okrepili dojenčkove mišice, ampak raziskovanje, kaj dojenček zmore narediti sam, kako se ga dotaknemo, ga dvignemo, spustimo, kako z njim komuniciramo, tako da bi zagotovili zanj najbolj spodbudno okolje, ga čim manj ovirali v razvoju, sočasno pa ne bi prehitevali njegovih zmožnosti in ga silili v to, kar je zanj še prekmalu.

Pedokinetika tudi ni klasična vadba in tako ne vadimo z dojenčkom eno uro na dan, pri delu z dojenčkom osvojimo učinkovite razvojno-funkcionalne prijeme in jih začnemo uporabljati v vsakdanjem življenju. Ko se z dojenčkom udeležita te vadbe ali jo izvedem pri vas doma, se boste v intenzivni uri dela z dojenčkom naučili prijemov in jih nato uporabljali v vsakdanjem življenju.